มาแล้ว ‘หวยไก่เจ้าพายุ’ 31 ก.ค. 66

มาแล้ว ‘หวยไก่เจ้าพายุ’ 31 ก.ค. 66 สำหรับเลขเด็ดจากสำนักไก่เจ้าพายุที่ปรากฏในใบขาวประจำงวดนี้ ให้เลขเด่นควรจับตาไว้ที่เลข 1 และเลข 6 ซึ่งเป็นเลขหลัก ๆ ที่ควรเก็งนำไปซื้อหวยเลขท้าย โดยเลขที่ไก่เจ้าพายุให้ไว้ในงวดนี้ ได้แก่

เลขเด่น : 6 – 1

เลขรอง : 4

เลขเด่น : 16 – 76 – 44

เลข 2 ตัว : 14 – 64 – 52 – 82

เลข 3 ตัว : 476